Czy istnieje możliwość przekazania środków z funduszu sołeckiego do instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej lub dotacji celowej?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w piśmie WA-0280/54/2009 udziła informacji na pytanie sformułowane przez urząd miasta i gminy Gołańcz,  dotyczące możliwości przekazania środków funduszu sołeckiego do instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej (§ 2480) lub dotacji celowej (§ 2800). W ocenie RIO w Poznaniu „brak jest podstaw do przekazywania w formie dotacji środków funduszu sołeckiego do instytucji kultury”.

» Read more

Czy fundusz sołecki można przyjąć dla jednostek pomocniczych, które są wsiami, ale w statucie gminy nazwane są osiedlami?

Wójt gminy Święta Katarzyna zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie możliwości naliczenia funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych gminy, które są wsiami, ale w statucie gminy „nazwane są osiedlami oraz zostały im nadane uchwałami rady gminy statuty „osiedli”. 

» Read more

Nagroda za informowanie dla sołtysa!

28 września 2010 r., w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji, został rozstrzygnięty konkurs „Wyważanie otwartych drzwi”. W konkursie nagradzano dobre praktyki związane z udostępnianiem informacji publicznej. Jedna z nagród przypadła panu Piotrowi Sendeckiemu, sołtysowi Brodzicy, połozonej w gminie Hrubieszów.

» Read more

Środki sołeckie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców

W gminie Hrubieszów środki sołeckie funkcjonowały już od połowy lat dziewięćdziesiątych. Kiedy weszła ustawa o funduszu sołeckim, gmina zdecydowała się na przyjęcie funduszu sołeckiego w nowej formie, idąc za wskazaniami ustawy. Wszystkie sołectwa gminy złożyły wnioski i realizują pierwsze, zaplanowane na rok 2010, działania w ramach nowego funduszu sołeckiego,.

» Read more
1 22 23 24 25 26 30