Budowa boiska ze środków stowarzyszenia i funduszu sołeckiego

W jaki sposób wybudować boisko na terenie szkoły środkami stowarzyszenia i funduszu sołeckiego?

Pytanie:

Na terenie sołectwa działa stowarzyszenie, które chce wesprzeć posiadanymi środkami wybudowanie boiska przy miejscowej szkole podstawowej (na jej terenie). Środki stowarzyszenia są jednak niewystarczające i padła propozycja wykorzystania jako uzupełnienia funduszu sołeckiego. przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu boiska wynosiłoby ogółem np. 50 tys. zł. w tym fundusz sołecki włożyłby 23 tys. zł a stowarzyszenie 27 tys. zł. Stowarzyszenie nie chce jednakże prowadzić tej inwestycji jako zadania publicznego a jedynie przekazać gminie posiadane środki na realizację tego zadania w połączeniu z funduszem sołeckim.

Czy w kalkulacji zadania można podać całość inwestycji i uzasadnić, iż brakująca część będzie finansowana z środków stowarzyszenia przekazanych gminie? Czy przekroczenie w kalkulacji przedsięwzięcia kwoty dostępnego dla sołectwa funduszu nie spowoduje odrzucenia wniosku? W jaki sposób stowarzyszenie może przekazać gminie środki tak by trafiły na ten cel?

Odpowiedź:

Najbezpieczniejszym wyjściem z tej sytuacji jest dokonanie podziału robót na planowane do sfinansowania przez sołectwo w ramach funduszu i przez stowarzyszenie. Na wykonanie boiska składają się różne elementy. Sołectwo może we wniosku dotyczącym przeznaczenia funduszu sołeckiego wskazać, że przeznacza środki np. na wyrównanie terenu pod boisko i urządzenie nawierzchni. Zakres przedsięwzięcia przewidzianego do sfinansowania w ramach funduszu powinien być mniej więcej dostosowany do środków przypadających sołectwu w ramach funduszu. Pozostała część robót czy zakupów niezbędnych dla urządzenia boiska byłaby sfinansowana przez stowarzyszenie, które powinno przekazać gminie środki w formie darowizny ze wskazaniem jej przeznaczenia – albo ogólnie na urządzenie boiska, albo poprzez wskazanie konkretnych robót lub zakupów.

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć wątpliwej sytuacji składania przez sołectwo wniosku na całe zadanie, którego koszty przekraczałyby środki postawione do dyspozycji sołectwa.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *