Czy fundusz sołecki można przyjąć dla jednostek pomocniczych, które są wsiami, ale w statucie gminy nazwane są osiedlami?

Wójt gminy Święta Katarzyna zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie możliwości naliczenia funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych gminy, które są wsiami, ale w statucie gminy „nazwane są osiedlami oraz zostały im nadane uchwałami rady gminy statuty „osiedli”. 

» Read more