Ustawa o finansach publicznych a fundusz sołecki

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przedstawiła wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych w kontekście funduszu sołeckiego.

Przedmiotem wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 maja 2010 roku są art. 1 ust 3 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 oraz art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku w zakresie ich stosowania.

„Jednostka samorządu terytorialnego zwróciła się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące wykorzystania środków funduszu sołeckiego:

1.Czy istnieje możliwość przesunięcia środków z funduszu sołeckiego między przedsięwzięciami w ramach jednego sołectwa?

2.Czy w ramach realizacji danego przedsięwzięcia można dokonać zmiany poszczególnych jego kosztów?

3.Czy można dokonać zmiany przedsięwzięcia w trakcie roku budżetowego na wniosek mieszkańców w ramach przyznanych środków?

4.Czy można dokonać przeniesień między sołectwami zaplanowanych środków w ramach funduszu?

5.Jeżeli mieszkańcy podejmą decyzję o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięcie okaże się niemożliwe do zrealizowania z przyczyn niezależnych od mieszkańców, czy istnieje możliwość przeniesienia zaplanowanych środków z funduszu na inne wydatki budżetu?”

Pełny tekst odpowiedzi RIO we Wrocławiu znajdą Państwo w załączniku oraz w odpowiedziach na pytania prezentowane oddzielnie na naszej stronie.

POBIERZ PLIK: Wyjaśnienia RIO we Wrocławiu w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *