Fundusz sołecki a inwestycje sakralne i kościelne

W piśmie o sygnaturze RPG/47/2009 skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Wójt Gminy Puchaczów zadał następujące pytanie: czy realizacja przez sołectwo z terenu gminy zadania obejmującego budowę parkingu na działce należącej do parafii jest zasadna o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu gminy (w ramach funduszu sołeckiego)?

» Read more

Rozliczanie funduszu sołeckiego – spotkanie w Katowicach

25 października Urząd Wojewódzki w Katowicach zorganizował spotkanie na temat funduszu sołeckiego. Na spotkaniu obecnych było około osiemdziesięciu przedstawicieli i przedstawicielek śląskich urzędów gmin. Data prezentacji została wybrana tak, aby wesprzeć gminy przed pierwszym rozliczaniem środków wydanych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

» Read more
1 2 3