Remont kapliczki wpisanej do gminnego rejestru zabytków?

Czy można remontować kapliczkę wpisaną do gminnego rejestru zabytków ze środków funduszu sołeckiego?

» Read more

Fundusz sołecki a inwestycje sakralne i kościelne

W piśmie o sygnaturze RPG/47/2009 skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Wójt Gminy Puchaczów zadał następujące pytanie: czy realizacja przez sołectwo z terenu gminy zadania obejmującego budowę parkingu na działce należącej do parafii jest zasadna o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu gminy (w ramach funduszu sołeckiego)?

» Read more

Remont kaplicy

Proszę o podpowiedź, czy fundusz sołecki może być przeznaczony na remont kaplicy wiejskiej (zewnętrzne odeskowanie – budynek drewniany z 1920r., dawna szkoła polska). Obecnie własność parafii, (filia) w tym budynku co niedziela odbywają się msze święte. Budynek jest zabytkowy, nie jest jednak wpisany na listę zabytków, a więc nie można ubiegać się o inne źródła finansowania.

» Read more

Prace wokół zabytkowego kościoła

Czy można ze środków funduszu sołeckiego wyłożyć kostką brukową ganek wokół zabytkowego kościoła parafialnego. Kościół wpisany jest na listę zabytków. Jest to teren ogrodzony na którym oprócz samego kościoła zlokalizowany jest cmentarz parafialny. Warto podkreślić, że kościół jest budowlą zabytkową (drewniana budowla z XVIII w) jest więc ogromną promocją nie tylko dla wsi, ale również dla gminy.

» Read more