Fundusz sołecki a inwestycje sakralne i kościelne

W piśmie o sygnaturze RPG/47/2009 skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Wójt Gminy Puchaczów zadał następujące pytanie: czy realizacja przez sołectwo z terenu gminy zadania obejmującego budowę parkingu na działce należącej do parafii jest zasadna o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu gminy (w ramach funduszu sołeckiego)?

W piśmie o sygnaturze RPG/47/2009 skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Wójt Gminy Puchaczów zadał następujące pytanie: czy realizacja przez sołectwo z terenu gminy zadania obejmującego budowę parkingu na działce należącej do parafii jest zasadna o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu gminy (w ramach funduszu sołeckiego)?

W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 30 września 2009 roku nie jest to możliwe.

Odpowiedź RIO (sygnatura RIO-I-420/65/09) dotyczy również innych pytań o fundusz sołecki: czy można dofinansować z funduszu sołeckiego budowę ołtarza bądź przeznaczyć środki na remont kościoła?

„Odnośnie zamiaru sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego budowy parkingu na działce należącej do parafii – wydatek taki nie ma związku z zadaniami gminy. Dokonanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu gminy na rzecz Kościoła nie ma podstaw prawnych, gdyż budowa obiektów na terenach należących do innych podmiotów prawnych nie należy do zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, nie znajduje również uzasadnienia w przepisach art. 43 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154), z którego wynika, że inwestycje sakralne i kościelne są finansowane ze środków własnych kościelnych osób prawnych (parafii).”

Na naszej stronie odpowiadaliśmy już na pytania dotyczące:

finansowania oświetlenia wokół kościoła

prac remontowych wokół zabytkowego kościoła

zagospodarowania terenu parafii.

We wszystkich przypadkach zwracamy uwagę, iż przenaczenie środków może zostać zakwestionowane przez organy nadzoru, co podkreślone zostało również w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 31 lipca 2008 r. (sygn. akt 75/XVIII/08).

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *