Czy wydajemy pieniądze z funduszu sołeckiego?

Mamy już pierwsze dane dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2010. Choć niepełne, dane te pokazują skalę wyodrębniania funduszu, jego realnego wydatkowania, jak również pieniędzy, które wrócą do gmin w formie zwrotu z budżetu państwa.

» Read more

Zamówienie publiczne, czy nie?

Kilkanaście sołectw z terenu naszej gminy złożyło wnioski na remont dróg na terenie sołectw: nawożenie żwiru i rozplatowanie. Łączna kwota tych wniosków przekracza kwotę 14 000 euro a więc nasuwa się pytanie: czy stosując Ustawę o zamówieniach publicznych ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowych remontów czy też traktować każdy wniosek oddzielnie?

» Read more

Co nam przyniósł fundusz sołecki?

Z mojego punktu widzenia wprowadzenie funduszu sołeckiego dało społecznościom wiejskim możliwość większego zaangażowania w sprawy swoich wsi – pisze Zbigniew Tomaszewski, sołtys sołectwa Czmoniec.

» Read more
1 2 3