Projekt poza terenem sołectwa

Co mają zrobić mieszkańcy sołectwa, jeżeli chcą wydać pieniądze z funduszu na jakiś projekt związany np. ze szkołą, do której chodzą dzieci z danego sołectwa, lecz mieści się ona na terenie innego sołectwa (w danym sołectwie nie ma szkoły)? Czy jest to możliwe w świetle obowiązującej ustawy? Jak należy skonstruować taki wniosek?

» Read more

Tablica informacyjna i sponsorzy

Sołectwo chce przeznaczyć część środków z funduszu sołeckiego na zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej, która zostanie zamontowana na terenie sołectwa. Część środków na zakup i montaż tablicy, chcą dołożyć przedsiębiorcy z terenu danego sołectwa, którzy w zamian chcieliby się zareklamować na tej tablicy. Pytanie czy taka forma współpracy jest możliwa, oraz w jaki sposób powinna ona zostać zrealizowana oraz w

» Read more

Co z domami ludowymi?

Na terenie gminy Zduny istnieją tzw. domy ludowe, świetlice które służą mieszkańcom wsi (zajęcia sportowe, spotkania rodzinne, uroczystości wiejskie, imprezy kulturalne). Zostały zbudowane 35-40 lat temu przez mieszkańców wsi, ale stoją na gruncie, który formalnie jest jeszcze własnością prywatną lub ma nieuporządkowany stan prawny. Czy można ponosić wydatki na remont takiego domu z funduszu sołeckiego? Wątpliwości wynikają stąd, że dom

» Read more

Fundusz Sołecki w pytaniach i odpowiedziach

W Poradniku Funduszu Sołeckiego wydanym w roku 2009 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zamieszczono odpowiedzi na postawowe pytania, które wiążą się z wprowadzaniem funduszu. Postanowiliśmy zamieścić odpowiedzi przedstawicieli Ministerstwa również na naszej stronie, aby były jeszcze bardziej dostępne. Poniższy tekst można znaleźć na stronach 8-10 Poradnika.

» Read more
1 21 22 23 24 25