Zagospodarowanie terenu parafii?

Czy można zagospodarować (zakup kilku ławek, koszy na śmieci, urządzenie alejki) mały teren koło kościoła, należący do parafii. Czy warunkiem jest podpisanie przez gminę i parafię umowy na bezpłatne użyczenie tego placu?

 

Podstawowym problemem związanym z odpowiedzią na postawione pytanie jest kwestia określenia zadania publicznego, jakie byłoby realizowane poprzez wykonanie wskazanych prac. Z pytania nie wynika bowiem cel, w jakim zagospodarowanie terenu miałoby nastąpić. Mając na uwadze, że ławki i kosze na śmieci nie są przedmiotami trwale związanymi z gruntem, byłyby one w dalszym ciągu własnością gminy i mogłyby być w każdej chwili zdemontowane. Zwiększa to szanse na możliwość poniesienia wydatku z budżetu. Zawarcie umowy na bezpłatne użyczenie placu jest okolicznością stwarzającą dodatkowe możliwości w zakresie uzasadnienia realizacji zadania gminy – z umowy powinno bowiem wynikać, w jakim celu plac jest użyczany (jakie zadanie gmina ma zamiar realizować w związku z uzyskaniem prawa dostępu do tego placu), na jaki okres i jakie będą dalsze losy zainstalowanego wyposażenia.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *