Co nam przyniósł fundusz sołecki?

Z mojego punktu widzenia wprowadzenie funduszu sołeckiego dało społecznościom wiejskim możliwość większego zaangażowania w sprawy swoich wsi – pisze Zbigniew Tomaszewski, sołtys sołectwa Czmoniec.

» Read more

Zakup koszulek i siatek na boisko z funduszu sołeckiego

Jednym z przedsięwzięć do realizacji jakie zgłosiło we wniosku sołectwo Dworek, jest między innymi zakup strojów reprezentacyjnych dla mieszkańców sołectwa (koszulki z nazwą miejscowości + spodenki). Uzasadnienie sołectwa: stroje będą wykorzystywane przez mieszkańców do reprezentowania sołectwa przy różnych uroczystościach gminnych, rywalizacjach między sołectwami, rozgrywkach sportowych i festynach. Zakupiono także siatki do bramek i piłki z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.

» Read more
1 2