Wspólnoty sołeckie w rękach kobiet: o działaniach sołtysek i liderek lokalnych na wsi

Przywołując stanowisko prof. Jerzego Regulskiego, jednostki samorządu terytorialnego to przede wszystkim wspólnoty mieszkańców, w których konieczny jest klimat wzajemnego zaufania i współpracy pomiędzy ludźmi i samorządem (1). W przeciwnym razie, lokalne władze samorządowe i mieszkańcy coraz bardziej oddalają się od siebie, co prowadzi do alienacji obu stron oraz tworzenia kategorii „my” i „oni”.

» Read more

Co z domami ludowymi?

Na terenie gminy Zduny istnieją tzw. domy ludowe, świetlice które służą mieszkańcom wsi (zajęcia sportowe, spotkania rodzinne, uroczystości wiejskie, imprezy kulturalne). Zostały zbudowane 35-40 lat temu przez mieszkańców wsi, ale stoją na gruncie, który formalnie jest jeszcze własnością prywatną lub ma nieuporządkowany stan prawny. Czy można ponosić wydatki na remont takiego domu z funduszu sołeckiego? Wątpliwości wynikają stąd, że dom

» Read more
1 2