Wydatki na imprezy integracyjne?

Czy w ramach przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych” (dzień dziecka, pożegnanie wakacji, turniej tenisa stołowego, święto pieczonego ziemniaka, mikołajki) można zakupić artykuły spożywcze na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników wymienionych imprez oraz nagrody typu książki, sprzęt sportowy?

Tak. Wskazane jest oczywiście zachowanie odpowiednich proporcji przy organizowaniu poczęstunku. Wydatki związane z poczęstunkiem nie powinny wykraczać poza pewną granicę. Za nie nasuwające wątpliwości można uznać w szczególności takie wydatki jak zakup kiełbasek (w związku z organizacją wspólnego ogniska, jako jednego z elementów imprezy), czy produktów służących wspólnemu ugotowaniu np. grochówki dla uczestników imprezy. Tego typu wydatki, jeżeli mają wyraźny związek z organizowaną imprezą i jej integracyjnym charakterem, nie budzą wątpliwości co do ich prawidłowości. Również zakup drobnych nagród, pucharów czy dyplomów nie jest sprzeczny z zadaniami gminy.

Oczywiście charakter wydatków objętych pytaniem powoduje, że nie da się odpowiedzieć na nie w sposób ogólny. Każdy wniosek w tym zakresie musi być oceniany odrębnie. Bardzo ważnym elementem dla uznania ich prawidłowości będzie treść uzasadnienia wniosku sołectwa, wskazująca na ich niezbędność dla realizowanego zadania.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *