Spotkanie sołtysów i sołtysek Wielkopolski w Swarzędzu

W dniu 10 czerwca w Swarzędzu odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad gmin oraz sołtysów z Wielkopolski. Wzięło w nim udział ponad sto zaproszonych osób. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Tematem przewodnim dyskusji był fundusz sołecki.

Władze Swarzędza realizując fundusz sołecki korzystały, między innymi, z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Wyjaśniono problem, czy z funduszu sołeckiego mogą być finansowane takie przedsięwzięcia jak: imprezy z okazji dnia dziecka, wydarzenia sportowe i kulturalne.

Z opinii RIO przedstawionej podczas spotkania wynika wyraźnie, że wydarzenia sportowe i kulturalne, do takich zaś możemy zaliczyć imprezy z okazji Dnia Dziecka czy Dnia Kobiet, mogą być finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

W dalszej części spotkania zabrał głos Dariusz Kraszewski ze Stowarzyszenia Liderów Grup Obywatelskich. Wśród zebranych pojawiły się pytania o fundusz sołecki: czy można zmieniać przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego w trakcie roku budżetowego? Czy kwoty zapisane we wnioskach są ostatecznymi kwotami, których trzeba się trzymać realizując wydatki, czy mogą one się różnić od tych zapisanych we wniosku? Czy gmina może dofinansować przedsięwzięcie, gdy środki w ramach funduszu sołeckiego są niewystarczające?

Odpowiedzi na powyższe pytania znalazły się już na stronie www.funduszesoleckie.pl. Podczas spotkania przedstawiciel Stowarzyszenia wyjaśnił, że gospodarka finansowa gminy opiera się przede wszystkim na ustawie o finansach publicznych, wobec czego można dokonywać wymienionych zmian. Należy jednak pamiętać, że jeśli decydujemy się na zmianę przedsięwzięcia do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego po 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, to powinniśmy liczyć się z tym, że gmina nie otrzyma ustawowego zwrotu części wydatków poniesionych na dane przedsięwzięcie. Oczywiście dotyczy to tylko tych przypadków, których dotyczą zmiany po 30 września.

Dyskusje podczas spotkania dotyczyły również kwestii udziału mieszkańców w zebraniach wiejskich. Od tego czy mieszkańcy zechcą w nich uczestniczyć, w dużej mierze zależy sukces funduszy sołeckich.

Zebranie wiejskie musi odbyć się przed 30 września, najlepiej w sierpniu bądź na początku września, tak aby najpóźniej 30 września sołtys złożył wniosek sołectwa na ręce wójta/burmistrza. O tym ile pieniędzy przysługuje poszczególnym sołectwom w przyszłym roku budżetowym sołtysi dowiedzą się najpóźniej 31 lipca każdego roku.

Należy też pamiętać że fakt, iż dane sołectwo ma fundusz sołecki nie oznacza, że gmina nie ma obowiązku zapewnić tam oświetlenia dróg, ich naprawy czy budowy, ogrzania czy oświetlenia świetlicy wiejskiej.

Autor/ka: Darek Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *