Co się dzieje z funduszem sołeckim?

Jesienią 2009 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgromadziło i opublikowało dane ilustrujące liczebność gmin w poszczególnych województwach, które zdecydowały się na przyjęcie uchwał wyodrębniających fundusz sołecki w budżecie na rok 2010. Liczba gmin, które zdecydowały się na ten krok wynosi 1096, co stanowi 47,86% gmin. Wynika z tego, że prawie połowa gmin w Polsce zdecydowała się na wyodrębnienie funduszy

» Read more

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego – do 31 marca!

Przypominamy, że 31 marca zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim upływa termin podejmowania uchwał w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Nieprzyjęcie uchwały do 31 marca skutkuje brakiem podstaw prawnych do utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2011 w oparciu o ustawę oraz niemożliwością uzyskania zwrotu poniesionych wydatków (10 do 30% poniesionych kosztów). Zachęcamy

» Read more

Seminarium „Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?”

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich serdecznie zaprasza na seminarium pt. Po co nam ustawa o funduszu sołeckim? Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematem aktywności lokalnej w perspektywie funkcjonowania funduszu sołeckiego, osób bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia funduszy: przedstawicieli społeczności wiejskich, sołtysów, urzędników gmin, a także osób wspomagających wdrożenie funduszy sołeckich radą oraz krytyczną refleksją: ekspertów, akademików oraz pracowników trzeciego

» Read more

Polskie drogi, czyli fundusze sołeckie w pytaniach do przedstawicieli gmin

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zrealizowało w osiemdziesięciu losowo wybranych gminach województwa mazowieckiego badanie, dotyczące wyodrębniania funduszu sołeckiego z budżetu gminy. Rozmawialiśmy z przedstawicielami gmin pytając, między innymi, o główne  przyczyny podjęcia uchwały o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu.

» Read more

Witnica – gmina, która ma fundusz sołecki

Zalety i wady funkcjonowania funduszu sołeckiego w gminie Witnica  – to prezentacja Pawła Pisarka, sekretarza gminy Witnica,  którą autor przedstawił przedstawił podcas konferencji Partycypacja społeczna – obszary, warunki, możliwościi zorganizowanej w październiku 2008 roku przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Poniżej zamieszczamy również informacja na temat funduszu sołeckiego w gminie Witnica, pochodząca z serwisu www.samorzad.pap.pl:

» Read more

U nas mieszkańcy sami decydują, na co wydać pieniądze

W Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym (Nr 2/2008 (37)) zmieszczono wywiad z Danutą Dejk, sołtyską wsi Zawory w gminie Chmielno oraz Zbigniewem Roszkowskim wójtem gminy Chmielno. W wywiadzie poruszony został temat funkcjonowania funduszy sołeckich w gminie Chmileno na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oraz w kontekście wchodzącej w życie ustawy o funduszu sołeckim. Zachęcamy do lektury wywiadu  U nas mieszkańcy sami decydują, na

» Read more

Co z funduszem sołeckim gdy w gminie nie ma Strategii Rozwoju?

Często pojawiają się pytania sołtysów dotyczące tego jak interpretować artykuł 1 ustęp 3 ustawy o Funduszu Sołeckim mówiący o tym, że środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy sprawiły. Z tego powoli postanowiliśmy zastanowić jak należy odczytywać ten zapis.

» Read more

Realizacja funduszu sołeckiego w gminie Pyrzyce

Pyrzycka Akademia Zmiany to projekt, który jest realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie POLITES i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Pyrzyckiej, Urząd Gminy Pyrzyce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury. Jego celem jest pokazanie mieszkańcom pyrzyckich sołectw, że zmiana jest możliwa i że to właśnie oni mogą jej dokonać. Projekt koncentruje się wokół wprowadzania w sołectwach gminy Pyrzyce funduszy sołeckich

» Read more
1 27 28 29 30