Czy realizację projektu można podzielić na dwa lata?

Przyjmując, że sołectwo samo realizuje przedsięwzięcie w kolejnym roku (bo realizacja projektu może nastąpić dopiero w roku 2011), czy w takim przypadku pieniądze z funduszu na rok 2010 mogą zostać wydane na materiały i usługi, a następnie za rok w ramach projektu /zgodnie z kosztorysem złożonym pod projektem zostanie zrealizowane przedsięwzięcie. Czy można w jednym roku kupić materiały, a w

» Read more

Czy trzeba dokładnie trzymać się kwot?

Czy sołectwo, które przeznacza pieniądze z funduszu sołeckiego na urządzenie placu zabaw dla dzieci z wyszczególnieniem jego elementów tj. np: – zestaw wielofunkcyjny = 6.600 zł – karuzela metalowa = 3.700 zł – huśtawka podwójna =  2.000 zł musi trzymać się ściśle określonych kwot, czy może wydatkować na ogólną kwotę tj.12.300 zł na projekt ?

» Read more

Zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

Czy dopuszczalna jest zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego (w trakcie roku budżetowego) zgłoszona przez mieszkańców danego sołectwa w formie wniosku? W kwietniu bieżącego roku wpłynął do wójta wniosek  zebrania wiejskiego o zmianę przeznaczenia środków zaplanowanych do realizacji w 2010 r.  Czy Rada Gminy może dokonać zmiany na mocy uchwały w sprawie zmian w budżecie? Czy w tym temacie będzie jednolita

» Read more

Projekt poza terenem sołectwa

Co mają zrobić mieszkańcy sołectwa, jeżeli chcą wydać pieniądze z funduszu na jakiś projekt związany np. ze szkołą, do której chodzą dzieci z danego sołectwa, lecz mieści się ona na terenie innego sołectwa (w danym sołectwie nie ma szkoły)? Czy jest to możliwe w świetle obowiązującej ustawy? Jak należy skonstruować taki wniosek?

» Read more

Tablica informacyjna i sponsorzy

Sołectwo chce przeznaczyć część środków z funduszu sołeckiego na zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej, która zostanie zamontowana na terenie sołectwa. Część środków na zakup i montaż tablicy, chcą dołożyć przedsiębiorcy z terenu danego sołectwa, którzy w zamian chcieliby się zareklamować na tej tablicy. Pytanie czy taka forma współpracy jest możliwa, oraz w jaki sposób powinna ona zostać zrealizowana oraz w

» Read more
1 26 27 28 29 30