Seminarium w Licheniu

29 maja w Licheniu odbyło się seminarium poświęcone tematyce Odnowy Wsi oraz funduszu sołeckiego. Seminarium towarzyszyło Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

W pierwszym z dwóch paneli składających się na program seminarium wziął udział przedstawiciel Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), Karol Mojkowski.  W trakcie wystąpienia przedstawione zostały podejmowane przez SLLGO działania związane z tematem funduszu sołeckiego. Na działania te składają się m.in. poradnictwo w dziedzinie dostępu do informacji publicznej oraz kwestii związanych z realizacją funduszu sołeckiego. Podejmujemy również pracę lokalną w wybranych gminach województwa mazowieckiego. Prezentując naszą pracę staramy się, aby przedstawić punkt widzenia, w którym fundusz sołecki jest jak najbliżej mieszkańców gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich!

Jeden z elementów prezentacji stanowiła propozycja interpretacji danych zebranych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – dane dotyczyły stanu podejmowania przez rady gmin uchwał o wyodrębnianiu funduszu sołeckiego w województwie mazowieckim w 2009 roku, czyli w pierwszym roku obowiązywania Ustawy o funduszu sołeckim. Informacje dostępne są pod adresem: http://www.mazowieckie.pl/urzad/wspolpraca_z_samorzadami_Spotkania_-_pazdziernik_-_listopad_2009_r.html. 

Wystąpieniu osób uczestniczących w pierwszej części seminarium, pana Ireneusza Niewiarowskiego – prezesa KSS, pani Anny Kurowskiej – przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Karola Mojkowskiego z SLLGO towarzyszyła dyskusja moderowana przez pana Feliksa Januchtę ze Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

Głosy sołtysów i samorządowców dotyczyły m.in. następujących kwestii związanych z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego: stopnia zaangażowania mieszkańców w tworzenie funduszu sołeckiego – tego dlaczego bywają nie zaangażowani, jak to zmienić. Powoływano się na przykłady z przeszłości (prace wykonywane tak w ramach czynu społecznego jak i po prostu – wspólnie, razem we wsi). Inne głosy dotyczyły kwestii zwrotu 10, 20 bądź 30% wartości funduszu sołeckiego jaki otrzymuje gmina z budżetu państwa – dlaczego nie są to wyższe zwroty, dlaczego nie można łączyć środków sołectw lub przesuwać ich z jednego roku kalendarzowego na drugi. Pytanie o możliwość dokonywania zmian w funduszu sołeckim podniosło kwestię funkcjonowania funduszu sołeckiego jako części budżetu gminy. Jeden z dyskutantów zwrócił również uwagę na kwestię rozliczania funduszu sołeckiego, porównując go z rozliczaniem środków pozyskiwanych z programów Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji padł również głos bardzo krytyczny, wzywający do całkowitej zmiany prawa dotyczącego funduszu sołeckiego. Artykułowano problem własności wspólnot wiejskich, posługując się konkretnym przykładem możliwości wykonania projektu drogi, znajdującej się na terenie – prawnie nie ukonstytuowanej – wspólnoty wiejskiej. Uczestnicy zastanawiali się również jak ewentualnie można uprościć mechanizm funduszu sołeckiego. Jako przykład podano konieczność wcześniejszego zaplanowania działań realizowanych z funduszu sołeckiego. Przedstawiciel urzędu gminy zwrócił uwagę na konieczność przygotowania samorządów – władz i samych urzędów gmin do zadań, jakie stanęły przed nimi w związku z realizacją Ustawy o funduszu sołeckim.

Druga część seminarium 29 maja poświęcona była tematyce Odnowy Wsi, poprowadzona została przez pana Jarosława Lisieckiego. Obszerna relacja z seminarium znajduje się na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów pod adresem: http://www.kss.org.pl.

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *