Chodnik na cmentarzu parafialnym

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na budowę chodnika  np. na cmentarzu parafialnym? Czy jest to możliwe gdy właścicielem jest kościół?

Zgodnie z art. 1 ust 3 Ustawy o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W art. 7 ust. 1 pkt. 13 Ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy związane z cmentarzami gminnymi. Kościół prafialny należy do parafii i działania polegające na ulepszeniu poruszania się w jego obrębie należą do wydatków, które powinny być realizowane z funduszy parafialnych. Co innego gdy chodzi o wywóz śmieci czy uprzątnięcie nieczystości zargażających mieszańcom sołectwa.

Autor/ka: Magdalena Kałuża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *