Warsztaty dla animatorów

Warsztaty o funduszu sołeckim i kontroli obywatelskiej na XIII Ogólnopolskim Forum Animatorów Społecznych

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom warsztatów za ciekawe dyskuje!

Na Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych przybyło do Augustowa ponad 200 osób zaangażowanych w animację lokalną. Spotkaliśmy się na warsztatach Fundusz sołecki w gminie. Partycypacja społeczna oraz kontrola i rozliczalność władzy lokalnej.

Rozmawialiśmy jak rozliczyć władze gminy – korzystając z narzędzi kontroli obywatelskiej. Wspólnie dyskutowaliśmy o tym, jakie pożytki dla społeczności lokalnej mogą płynąć z zaangażowania mieszkańców i mieszkanek gminy w informowanie się na przykład jak przebiegają prace nad budżetem, co warto czynić składając wnioski o udostępnienie informacji publicznej. A mogą one dotyczyć również każdej sprawy związanej z realizacją funduszu sołeckiego (na przykład faktur za wykonane usługi bądź zakupione towary). Nasi prawnicy chętnie pomogą każdemu, kto zainteresowany jest kontrolą społeczną!

Jak Polacy kontrolują władzę można przeczytać na portalu watchdog.org.pl prowadzonym przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich tutaj.

Ważną kwestią podniesioną przez uczestników i uczestniczki na dwóch warsztatach była kwestia informowania mieszkańców. Pojawiły się pytania: jak informować? Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób dotychczas informowaliśmy o sprawach związanych z funduszem sołeckim – były wśród nas także sołtyski i sołtysi, pracowniczki urzędów gmin i co jeszcze można zrobić, aby mieszkańcy nie tylko wiedzieli więcej o funduszu sołeckim, ale żeby otrzymali wiedzę na czas i we właściwej formie. Poruszyliśmy kwestię statutów sołectw – gdzie znajdują się zapisy dotyczące m.in. sposobów powiadamiania o zebraniach wiejskich.

Padały także pytania o to czy rada gminy ma obowiązek podjęcia uchwały o funduszu sołeckim. Tak – do 30 marca każdego roku rada gminy zobowiązana jest podjąć uchwałę o wyodrębnieniu bądź niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Uchwała powinna znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. O tym, co dzieje się gdy rada gminy podejmie uchwałę później, po terminie, można dowiedzieć się tutaj, zaś niepodjęcie uchwały jest złamaniem prawa.

Przede wszystkim zaś dzieliśmy się własnymi doświadczeniami z różnych gmin i sołectw z całej Polski – m.in. z gmin Prostki, Strachówka, Kiwity, Michałowice, Ryjewo o tym jak wyglądał i wygląda proces wprowadzania funduszu sołeckiego w pierwszym roku, w którym dowiemy się, ile gmin tak naprawdę uzyskało zwrot z budżetu państwa.

Ogólnopolskie Forum Animatorów nawiązuje do już 12-letniej tradycji Forów Aktywności Lokalnej organizowanych przez Stowarzyszenie CAL. Animatorzy biorący udział w forum odkrywali odpowiedzi na pytania: Jak włączać społeczności lokalne we współdecydowanie o sprawach publicznych? Jak zadbać o grupy „słabsze” społecznie i miejsce na ich głos w dyskusji? Jak budować skuteczną współpracę pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi? Tym razem organizatorom szczególnie zależało na tym, aby poprzez wspólne zaangażowanie w rolę twórców – odkrywców doświadczyć nowego wymiaru uczenia i aktywnej edukacji. Czytamy na blogu Stowarzyszenia CAL.

Autor/ka: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *