Dla kogo edukacja obywatelska?

Czy uczestnictwo w życiu publicznym naprawdę interesuje współczesnych ludzi? Czy wszyscy chcą i mogą się angażować? Na te i inne pytania związane z edukacją obywatelską próbowaliśmy odpowiedzieć podczas niedawnej konferencji NECE. Siła obywateli – wyrównywanie szans poprzez edukację obywatelską. Jak dotrzeć do grup z ograniczonym dostępem do edukacji?

» Read more

Biblioteki wiejskie i fundusz sołecki

Zrównoważony rozwój polskiej wsi, o którym mówimy dzisiaj, opiera się na zupełnie nowych założeniach niż jeszcze kilkanaście lat temu. Rolnictwo i kwestie ekonomiczne przestają być dominującymi tematami  – dużo większą wagę przykłada się do rozwoju społecznego, animacji lokalnych społeczności, rozwijania postaw aktywnego obywatelstwa. Spośród wielu programów i narzędzi, które mają prowadzić w tym kierunku, jednym z najciekawszych jest fundusz sołecki.

» Read more

Wsparcie szkoły wiejskiej?

Czy z funduszu sołeckiego można zakupić kserokopiarkę do małej szkoły wiejskiej prowadzonej przez stowarzyszenie? Szkoła jest prowadzona  przez rodziców, którzy są mieszkańcami wsi i na zebraniu wiejskim uchwalili, aby cześć środków finansowych z funduszu sołeckiego przeznaczyć na ten cel. Szkoła ta jest głównym ośrodkiem kulturalnym w mojej miejscowości. Spełnia rolę edukacyjną, integracyjną oraz kulturalną i co najważniejsze jest naszym miejscowym

» Read more