Sfinansowanie oświetlenia wokół kościoła?

Czy można z funduszu sołeckiego wykonać oświetlenie wokół kościoła? Działki są własnością parafii.

Pytanie nie precyzuje, czy chodzi o oświetlenie terenu wokół kościoła, czy też o iluminację (podświetlenie) samego obiektu.
W odniesieniu do podświetlenia reprezentacyjnych obiektów na terenie
gminy kwestia dopuszczalności ich finansowania ze środków budżetowych
jest różnie oceniana przez regionalne izby obrachunkowej.

Niekiedy są one uznawane za wydatki mające związek z zadaniami w zakresie promocji gminy. Można też znaleźć przykłady ich kwestionowania. Jak orzekła RIO w Katowicach w uchwale z 31 lipca 2008 r. (sygn. akt 75/XVIII/08), wydatek taki nie ma związku z zadaniami gminy. Uzasadnianie oświetlenia takich obiektów ze środków gminy jako zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców również nie znalazło akceptacji Izby. Podobne wnioski należałoby odnieść do wykonania instalacji oświetleniowej terenu wokół kościoła.
Mając na uwadze omówione wątpliwości, należy stwierdzić, że wniosek dotyczący oświetlenia terenu powinien być bezwzględnie odrzucony przez wójta (burmistrza), natomiast w odniesieniu do podświetlenia obiektu decyzja wójta (burmistrza) powinna być podjęta w oparciu o doświadczenia dotyczące podejścia organów kontroli do dokonywania tego typu wydatków. Jeżeli były one dotychczas oceniane jako niemające żadnego związku z zadaniami gminy, to uchwała zebrania wiejskiego nic w tym zakresie zmienić nie może.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

 • max

  a jeśli Kościół jest zabytkiem?

 • Barbara

  Jeśli kościół jest zabytkiem jest o tyle łatwiej, że opieka nad zabytkami należy do zadań własnych gminy.

 • max

  Czyli Urząd Gminy na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Art. 7.1 ptk. 9 może utrzymywać finansowo oświetlenie takiego zabytku?

 • dzialkowiec

  Jak wskazuje odpowiedz na pytanie to nie jest oczywiste. Moim zdaniem jednak jak najbardziej. Skoro gminy oświetlają zabytki to ciekawe na jakiej podstawie to robią?:)

 • Barbara

  W katalogu zadań własnych gminy jak najbardziej mieści się ochrona zabytków, jednak nie mieści się opieka nad obiektami sakralnymi, które zabytkami nie są. Możliwość oświetlenia kościoła zależy więc od tego, czy jest on zabytkiem, czy nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *