Remont kaplicy

Proszę o podpowiedź, czy fundusz sołecki może być przeznaczony na remont kaplicy wiejskiej (zewnętrzne odeskowanie – budynek drewniany z 1920r., dawna szkoła polska). Obecnie własność parafii, (filia) w tym budynku co niedziela odbywają się msze święte. Budynek jest zabytkowy, nie jest jednak wpisany na listę zabytków, a więc nie można ubiegać się o inne źródła finansowania.

Fundusz sołecki nie może być przeznaczony na remont kaplicy. Ewentualna możliwość przeznaczenia funduszu sołeckiego na budowle religijne następuje w wypadku wpisania danej nieruchomości do rejestru zabytków, przy czym takie przedsięwzięcie musiałoby być i tak zgodne z warunkami określonymi w art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim.

Autor/ka: Szymon Osowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *