Gmina Pyrzyce – pierwsze spotkanie z mieszkańcami

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami

Cel: spotkać się i porozmawiać z mieszkańcami o pomysłach na zmianę w ich otoczeniu przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego.

Metody:

1. W jaki sposób poinformować mieszkańców o spotkaniu i zachęcić ich do udziału w nim?

Forma:

Istotnym aspektem przy wprowadzaniu zmiany za pomocą narzędzia  takiego jak fundusz sołecki, jest informacja o możliwości podejmowania przez mieszkańców decyzji oraz samo uczestnictwo mieszkańców w procesie ich podejmowania.

Sposobami informowania mieszkańców o spotkaniach i zachęcania ich do udziału w projekcie „Pyrzycka Akademia Zmiany”  są ulotki i plakaty. Wybór pierwszej formy – ulotek, wynikał przede wszystkim z łatwości ich dystrybucji oraz możliwości zawarcia treści, które po pierwsze przybliżyłyby tematy poruszane na spotkaniu, a po drugie zachęciły do przyjścia. Ponadto ideą jaka przyświecała wykorzystaniu ulotek było dotarcie z informacją do wszystkich mieszkańców. W związku z tym liczba wydrukowanych ulotek była równa liczbie domów w sołectwie. Założeniem było, aby ulotki roznoszone były do domostw przez samych sołtysów lub ochotników, aby uniknąć sytuacji, w której zostaną one rzucone w sklepie czy innym miejscu, tak że nikt się szczególnie nimi nie zainteresuje. W większości przypadków, ulotki były dostarczane bezpośrednio do mieszkańców, dzięki czemu przy okazji informacja była przekazywana nie tylko na ulotce, ale również ustnie.

Z kolei plakaty rozwieszane były w sklepach, na tablicach informacyjnych czy innych miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do tego typu informowania o ważnych dla mieszkańców przedsięwzięciach.

Treść:

Treść ulotki była skonstruowana tak aby stanowiła ona indywidualne zwrócenie się do mieszkańców, co udało się uzyskać poprzez zastosowanie takich zwrotów jak: „Drogi Mieszkańcu, Droga Mieszkanko”, „Czy chcesz zdecydować o …”. Na pierwszej stronie znajdowała się część informująca o miejscu, dacie i godzinie spotkania , jak również o kwocie funduszu. Informacja ta była podpisana przez sołtysa danej miejscowości.  Natomiast na odwrocie zamieszczono kilka najistotniejszych informacji dotyczących korzyści jakie płyną z funduszu sołeckiego dla mieszkańców danego sołectwa i informacja o tym, że do 30 września trzeba złożyć wniosek. Istotną częścią ulotki okazało się wykropkowane pole, przeznaczone do wypisania swoich pomysłów na zmianę. Dzięki temu mieszkańcy już przed spotkaniem zostali zachęceni do zastanowienia się co chcieliby zmienić w swoim sołectwie. Danie im szansy do wcześniejszego przemyślenia propozycji niejednokrotnie usprawniło przebieg spotkania i rozmów o tym co warto zmienić.

Plakaty cechowały się tym, że poza hasłami projektu, miały wolne pole, które każdy z sołtysów sam uzupełniał o informację z miejscem, datą, godziną i celem spotkania.

Tutaj należy zaznaczyć, iż datę, godzinę i miejsce wyznaczają sołtysi. Wynika to z faktu, że to oni wiedzą najlepiej jakie są w danym sołectwie zwyczaje. Czy lepiej spotkać się w weekend czy w dzień powszedni, czy więcej osób przyjdzie przed mszą czy po, o której godzinie zacząć jeśli są żniwa, czy nie warto byłoby połączyć tego spotkania z omówieniem czy rozliczeniem festynu (wtedy możemy także taką informację zawrzeć w ulotce) itd. Zwiększa to szanse, że w spotkaniu weźmie udział jak największa liczba mieszkańców.

2. Co jest potrzebne do przygotowania spotkania, na którym mieszkańcy mają rozmawiać o tym, co chcieliby zmienić w swoim otoczeniu?

Forma:

Stworzenie przestrzeni do „zwykłej” rozmowy. Jest to metoda, która sprawdza się dobrze, niezależnie od liczby osób (potwierdzają to doświadczenia ze spotkań w ramach projektu, gdzie w spotkaniach bierze udział od 7 do 60 osób). Dlaczego „zwykła” rozmowa? Ponieważ to, co dzieje się na spotkaniach: pytanie mieszkańców o pomysły, zapisywanie ich i branie pod uwagę, to i tak wystarczająca nowość. Dzięki rozmowie dajemy mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Przy stosowaniu tej metody ważna jest umiejętność facylitowania. Zdarza się bowiem, iż mieszkańcy, chcąc przedstawić swoje racje, przekrzykują się – co znacznie utrudnia wzajemne zrozumienie. Odpowiednie pokierowanie dyskusją, sprawia, że mieszkańcy zaczynają słuchać siebie nawzajem i niejednokrotnie dochodzą do wniosku, że tak naprawdę zależy im na podobnych sprawach, że mają wspólne cele. Poza tym kierowanie rozmową pozwala uniknąć schodzenia na wątki poboczne, które rozmywają istotę danego problemu. Należy również pamiętać, aby zwrócić uczestnikom uwagę na to, że jest to czas dyskutowania o pomysłach i warto być otwartym na to, co proponują inni.

Materiały:

  • tablica flipchartowa
  • markery
  • kilka kartek flipchartowych do zapisywania pomysłów oraz imion osób chcących sporządzić kosztorysy

Dodatkowo przed spotkaniem przygotowywane są kartki flipchartowe z najistotniejszymi informacjami, dotyczącymi mechanizmów funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz niezbędne daty i działania, które należy podjąć, aby uchwalić wniosek.

Czas:

niezależnie od liczby uczestników około godziny.

Przy użyciu powyższych metod, treści i materiałów zostało przeprowadzonych 13 spotkań w 13 pyrzyckich sołectwach. Założony cel został osiągnięty, gdyż każde ze spotkań skończyło się stworzeniem list pomysłów na zmianę, którą można wprowadzić przy wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego. Co więcej w wycenę pomysłów zaangażowali się sami mieszkańcy, dzięki czemu mogli rzeczywiście poczuć się odpowiedzialni za to, co może zmienić się w ich „małej ojczyźnie”.

Projekt Pyrzycka Akademia Zmiany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Anna Graczyk Osowska
Ewelina Wołoszyk

Autor/ka: Anna Graczyk-Osowska i Ewelina Wołoszyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *