Tańsza realizacja przedsięwzięcia a zmiana zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej

Czy w sytuacji, w której przedsięwzięcie kosztowało nie 4000 zł lecz 3000 zł, można przenieść wydatek z paragrafu majątkowego do paragrafu związanego z zakupami?

Pytanie:

W nawiązaniu do odpowiedzi dostępnej tutaj mamy następujące pytanie: czy w sytuacji, w której przedsięwzięcie (zakup namiotu) kosztowało nie 4000 zł lecz 3000 zł (namiot udało się kupić taniej) można przenieść wydatek na namiot z paragrafu majątkowego do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej związanego z zakupami?

Odpowiedź:

Tak. Tego typu przeniesienie zapewni prawidłową klasyfikację wydatku na zakup środka trwałego o wartości nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł. Oczywiście pamiętać należy, że warunkiem możliwości przeniesienia wydatku jest, aby w momencie dokonania zakupu istniał limit wydatków w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” umożliwiający jego sfinansowanie.

Klasyfikacja nadana przez wójta zadaniom sołeckim w projekcie budżetu a następnie uchwale budżetowej nie może być traktowana jako „sztywna”. To wójt decyduje o nadaniu prawidłowej podziałki i ponosi za to odpowiedzialność, może zatem dokonywać zmian aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady klasyfikacji.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *