Czy gmina może żądać od sołtysa kontrasygnaty na fakturze opłacanej z funduszu sołeckiego?

Czy gmina może żądać od sołtysa kontrasygnaty na fakturze opłacanej z funduszu sołeckiego?

Pytanie:

Czy gmina może żądać od sołtysów kontrasygnaty (przybicia pieczątki) na każdej fakturze opłacanej z funduszu sołeckiego?

Odpowiedź:

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa podpis sołtysa jest zbędny.

Nie jest on pracownikiem urzędu, a zatem nie można mu skutecznie powierzyć obowiązków i odpowiedzialności w zakresie kontroli procesów składających się na gospodarkę finansową urzędu gminy – art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Podpis ten nie może zastąpić kontroli pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokonywanej przez pracowników urzędu. Z tego też względu sołtysa – jako niebędącego pracownikiem urzędu – nie można zmusić do podpisywania faktur. Między sołtysem a wójtem nie występuje stosunek podległości służbowej.

Tego typu procedura kontroli wydatków zapewne jest tworzona dla celów wewnętrznych. Wydaje się, że w ten sposób wójt (burmistrz) poszukuje swego rodzaju „zabezpieczenia” przez późniejszymi ewentualnymi zarzutami sołectw co do nieprawidłowej realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *