Niedoszacowanie przedsięwzięcia a realizacja w zmniejszonym zakresie

Czy w przypadku kiedy wartość przedsięwzięcia została niedoszacowana (zaplanowana we wniosku przez zebranie wiejskie w zbyt małej wysokości), możliwe jest wykonanie przedsięwzięcia w zmniejszonym zakresie?

Pytanie:

Czy w przypadku kiedy wartość przedsięwzięcia została niedoszacowana (zaplanowana we wniosku przez zebranie wiejskie w zbyt małej wysokości), możliwe jest wykonanie przedsięwzięcia w zmniejszonym zakresie? Przykładowo jeżeli planowano wykonać dokumentacje techniczną wraz z oświetleniem ulicy to czy możliwe jest wykonie dokumentacji technicznej np. na 10 lamp i wykonanie tych lamp w liczbie 2 sztuk? W takim wypadku pozostałe 8 lamp możliwe by było do wykonania w roku następnym.

Odpowiedź:

Tak. Tego typu działanie nie wykazuje sprzeczności ani z przepisami ustawy o funduszu sołeckim ani z wnioskiem sołectwa. Środki zostały bowiem przeznaczone na cel wskazany we wniosku. Przykład podany w pytaniu pokazuje, jak istotne jest, podnoszone już w niektórych odpowiedziach, zagadnienie dość ogólnego opisywania przedsięwzięcia. Opis zadania jako „wykonanie dokumentacji technicznej oraz oświetlenia ulicy” nie powodowałby żadnych wątpliwości co do realizacji takiej czy innej ilości lamp. Aczkolwiek w przypadku tego rodzaju zadania nawet wykonanie mniejszej ilości punktów niż zapisana we wniosku nie wykazuje sprzeczności z zasadami realizacji funduszu soleckiego i tego typu wydatek może być podstawą częściowego zwrotu z budżetu państwa.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *