Czy realizację projektu można podzielić na dwa lata?

Przyjmując, że sołectwo samo realizuje przedsięwzięcie w kolejnym roku (bo realizacja projektu może nastąpić dopiero w roku 2011), czy w takim przypadku pieniądze z funduszu na rok 2010 mogą zostać wydane na materiały i usługi, a następnie za rok w ramach projektu /zgodnie z kosztorysem złożonym pod projektem zostanie zrealizowane przedsięwzięcie. Czy można w jednym roku kupić materiały, a w kolejnym wykonać przedsięwzięcie ?

Z przepisu art.1 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim wynika, iż organ stanowiący gminy rokrocznie podejmuje decyzję o wyodrębnieniu bądź nie środków funduszu sołeckiego. Z pozostałych przepisów ustawy wnioskować należy, iż niemożliwym jest planowanie, a w konsekwencji wydatkowanie środków funduszu soleckiego w cyklu dwuletnim. Przedsięwzięcie realizowane jest bowiem w ramach środków określonych dla danego sołectwa (art. 4 ust.3 ustawy). Przyjęty w ustawie algorytm obliczania (określania)  środków dla danego sołectwa wyklucza możliwość określenia wysokości środków przypadających sołectwu w danym roku budżetowym i następnym.

Przedsięwzięcia związane z realizacja zadań własnych gminy realizowane w okresie dłuższym niż jeden rok powinny być uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w art.226 i następnych ustawy o finansach publicznych.

Autor/ka: Barbara Fabin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *