Gospodarka finansowa gminy: fundusz sołecki a szkoły

Gdzie w budżecie gminy należy ująć wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące przedsięwzięć realizowanych np. na działce szkoły?

Pytanie:

Z funduszu sołeckiego zostanie wykonane ogrodzenie budynku szkoły, doposażona stołówka szkolna oraz zorganizowany plac zabaw na działce szkoły podstawowej. Gdzie w budżecie gminy należy ująć te wydatki? Czy wpisać je do budżetu szkoły? Czy za ich wykonanie będzie wtedy odpowiadał dyrektor szkoły?

Odpowiedź:

Ani przepisy ustawy o finansach publicznych, ani inne regulacje dotyczące gospodarki finansowej gminy nie zawierają wymogów co do tego, aby zadanie finansowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” było obowiązkowo ujęte w planie finansowym szkoły i realizowane przez dyrektora szkoły.

W tym zakresie wójt ma pełna swobodę co do jednostki realizującej zadanie – jeżeli w informacji stanowiącej podstawę sporządzania planu szkoły, przekazywanej szkole na podstawie projektu budżetu, zamieści wydatki na wymienione w pytaniu cele to zadanie będzie finansowane z planu finansowego szkoły. Nie jest to w żaden sposób sprzeczne z ustawą o funduszu sołeckim. Jeżeli zaś te wydatki nie będą ujęte w planie szkoły – wówczas zostaną zrealizowane z planu finansowego urzędu. I wówczas również nie stanowi to żadnej nieprawidłowości, gdyż – jak wyżej wskazałem – nie ma żadnych wymogów prawnych, aby całość wydatków w dziale 801 musiała być rozdysponowana w planach finansowych szkół.

Przykladem tego może być np. częste realizowanie inwestycji oświatowych (modernizacja szkół, termomodernizacja, wykonanie boisk czy sal gminastycznych przy szkołach) bezpośrednio z planu finansowego urzędu z późniejszym przekazaniem szkole efektu inwestycyjnego.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *