Zakup maszyny do odśnieżania

Czy w ramach funduszu sołeckiego sołectwo może zakupić maszynę do odśnieżania – kto w kolejnych latach będzie pokrywać koszty jej eksploatacji (paliwo, robocizna), jak najlepiej rozwiązać to formalnie?

Taki zakup wydaje się możliwy, natomiast założyć należy prawo wójta do odmowy przyjęcia tego typu wniosku, jako nie mającego cech poprawy warunków życia mieszkańców. Jeżeli gmina zapewnia odśnieżanie za pomocą własnego sprzętu lub poprzez zlecenie usługi, to zakup takiej maszyny wydaje się bezprzedmiotowy. Ewentualne koszty paliwa i obsługi urządzenia obciążają budżet, jako koszty służące realizacji zadania własnego gminy, które do tej pory nie było należycie wykonywane.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *