Fundusz sołecki jako wkład własny?

Na zebraniu wiejskim zostało przegłosowane, że nasz fundusz pójdzie na odnowę zabytkowej studni i terenu wokół niej. Stąd pytania:
Czy może to być wkład własny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE?
Czy po 30 września możemy jako wieś (sołtys) zwrócić się do burmistrza z chęcią wystąpienia o zewnętrzne dofinansowanie naszego przedsięwzięcia? Pieniądze będą przeznaczone na ten sam cel co we wniosku przed 30 września.

Tak, środki z funduszu sołeckiego mogą być wkładem własnym w przypadku ubiegania się o środki unijne, mieszkańcy muszą jednak podjąć taką decyzję w formie wniosku do 30 września.

Nie, jeśli mieszkańcy we wniosku złożonym do 30 września wskazali na co chcą przeznaczyć środki a nie wskazali, że ma być to wkład własny gminy, to po 30 września nie mogą zwołać ponownego zebrania wiejskiego, które prawomocnie uchwali nowy wniosek. Ustawa o funduszu sołeckim wyraźnie wskazuje, że wniosek złożony po terminie (a za taki należy traktować nowy wniosek sołectwa) ulega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Autor/ka: Magdalena Kałuża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *