Pomiar geodezyjny

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na geodezyjny pomiar dwóch ulic w sołectwie (ulice są drogami gminnymi, mieszkańcy chcieliby w przyszłości doprowadzić do ich poszerzenia, chcą mieć już gotową dokumentację)?

Tak. Do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy gminnych dróg – art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym. Z kolei Ustawa o drogach publicznych precyzuje obowiązki zarządcy drogi, wymieniając wśród nich m.in. sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg – art. 19 ust. 1. Wykonanie tego typu prac przygotowawczych mieści się w zadaniach gminy, a zatem może być przedsięwzięciem realizowanym w ramach funduszu sołeckiego.

Rafał Trykozko

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *