Droga gminna i powiatowa

Czy Wójt powinien odrzucić wniosek sołectwa, jeśli jedno przedsięwzięcie jest prawidłowe i dotyczy remontu drogi gminnej, a drugie nieprawidłowe i dotyczy remontu drogi powiatowej? Czy nie można przyjąć do funduszu sołeckiego tego prawidłowego przedsięwzięcia?

Niestety, ale taki wniosek powinien być odrzucony. Między innymi w dokumencie „Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach”, przygotowanym przez MSWiA po uchwaleniu Ustawy o funduszu sołeckim, wyrażono pogląd, iż w przypadku, gdy tylko jedno z przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku sołectwa jest sprzeczne z Ustawą, to cały wniosek podlega odrzuceniu. Podstawą takiej oceny jest fakt, że Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje odrzucenia części wniosku. Generalnie więc taka interpretacja jest uzasadniona biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 4 ust. 5 Ustawy o funduszu sołeckim, a także funkcjonalność tego rozwiązania, chociaż z punktu widzenia sołectw wydaje się oczywiście krzywdząca.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *