Fundusz sołecki – co w tym wszystkim jest ważne?

Co musi być spełnione by uruchomić fundusz sołecki? Jakie korzyści wynikają z uruchomienia tego funduszu? Skąd wiadomo, że fundusz sołecki jest realizowany? Co w tym wszystkim wydaje się być ważnym?

Co musi być spełnione by uruchomić fundusz sołecki? Chodzi nie tylko o informacyjne wsparcie urzędu gminy czy aktywność radnych, którzy do 31 marca rokrocznie podejmują w formie uchwały decyzję w tej sprawie. Autor blogu Wspomnienia i rozważania dzieli się swoimi spostrzeżeniami tutaj (wpis z 16 lipca 2011 r), poniżej prezentujemy wybrane fragmenty tekstu:

Co musi być spełnione by uruchomić fundusz sołecki?

1. Musi być sołtys, który chce pracować na rzecz społeczności,

2. Musi być i pracować Rada Sołecka,

3. Musi odbyć się zebranie wiejskie,

Warto dodać, iż jeśli zdaży się, że na zebraniu nie będzie obecny sołtys czy rada sołecka, a 15 mieszkańców złoży wniosek o fundusz sołecki, zaś przewodniczenie zebraniu odbędzie się zgodnie ze statutem, decyzje dotyczące funduszu sołeckiego nie tracą na ważności. Wniosek musi zostać złożony do 30 września do wójta gminy. Od siebie dodajemy również czwarty warunek uruchomienia funduszu sołeckiego:

4. Muszą być mieszkańcy, którym się chce

Wiele przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego nie ma szansy powodzenia bez osobistego zaangażowania mieszkańców sołectwa, nie tylko przez udział w zebraniu wiejskim. Liczymy na pomoc mieszkańców! (Z Informacji po zebraniu wiejskim w sołectwie Marcinkowice, tekst dostępny tutaj).

Co w tym wszystkim wydaje się być ważnym?

1. To, że muszą funkcjonować demokratyczne organa sołeckie,

2. To, że musi być działanie planowe albowiem cykl planowanie – realizacja trwa przynajmniej 2 lata,

Od siebie dodajemy również:

3. To, że mieszkańcy decydują

Jakie korzyści wynikają z uruchomienia tego funduszu?

1. Środki te mogą być wykorzystane zgodnie z planem społeczności sołeckiej /jeśli oczywiście nie stoją w sprzeczności ze strategią rozwoju Gminy/ oraz są zgodne z zadaniami własnymi gminy i podnoszą jakość życia mieszkańców.

2. Środki te mogą być refundowane nawet w wysokości 30% /dotyczy to gmin o najniższych dochodach,co w przypadku naszej Gminy jest chyba oczywiste/.

Czyż nie warto się pokusić na takie działanie?!

Od siebie dodajemy czwarte pytanie:

Skąd wiadomo, że fundusz sołecki jest realizowany?

Informacje dotyczące realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego są jawne i muszą zostać przedstawione np. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej każdej zainteresowanej osobie. Nie trzeba być przy tym mieszkańcem sołectwa bądź gminy.

Źródłem takich informacji mogą być nie tylko wyjaśnienia udzielane przez pracowników gminy. Każdy może zażądać faktur, rachunków za wykonane usługi, dokumentujących dokonane zakupy. Część informacji znajduje się także na stronach internetowych urzędów, jak np. tutaj.

Wsparcie dla osób korzystających z prawa do informacji publicznej zapewnia Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, kontakt: dip@lgo.pl, tel. 22 844 73 55.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *