Czyszczenie przepustów

Czy z funduszu sołeckiego można przeczyścić przepusty, które zatkane grożą  w razie powodzi zalaniem posesji dwóch mieszkańców?

Zgodnie z art. 1 ust 3 Ustawy o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Utrzymywanie dróg gminnych należy do zadań własnych gminy jednak zgodnie z przepisem art. 30 Ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Tak więc ze środków funduszu sołeckiego nie można dokonać przeczyszczenia przepustów, powinni zrobić to mieszkańcy gospodarstw przyległych do drogi.

Autor/ka: Magdalena Kałuża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *