Parking przy kościele?

Czy fundusz sołecki może być przeznaczony na budowę parkingu przy nowopowstałym kościele parafialnym?

Pytanie zostało sformułowane w sposób nie dający możliwości jednoznacznej odpowiedzi. W szczególności brak wyraźnego wskazania, czy teren, na którym ma być zbudowany parking należy do parafii, czy do gminy. Jeżeli należy do parafii, to możliwość przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na wykonanie budowli na działce należy zanegować. Efektem sfinansowania z budżetu gminy budowy parkingu na działce parafii byłoby bowiem przysporzenie majątkowe parafii poprzez wykonanie środka trwałego. Nie ma w możliwości sfinansowania takiego zadania z budżetu. W przypadku, gdy działka ta należałaby do gminy, to nie ma przeszkód, aby wykonać tego typu budowlę ze środków budżetowych (funduszu sołeckiego).

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *