Przeniesienie placu zabaw

Czy można przenieść plac zabaw zakupiony w 2010 roku z funduszu sołeckiego z miejsca zatwierdzonego przez mieszkańców na nowe miejsce?

Tak, jeśli plac zabaw pozostanie w sołectwie i dostęp do niego dla mieszkańców nie będzie utrudniony. Ustawa reguluje jedynie kwestię procedury składania wniosków oraz warunków jakie muszą zostać spełnione by sołectwo mogło skorzystać ze środków funduszu. Nie można wykluczyć takiej sytuacji gdy umiejscowienie placu zabaw powoduje zagrożenie dla bawiących się tam dzieci, na przykład zaplanowano go zbyt blisko ruchliwej drogi. Plac zabaw powinien znajdować się na terenie należącym do gminy, a nie na prywatnym terenie.

Autor/ka: Magdalena Kałuża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *