Wydatek mniejszy niż zaplanowany

Do kiedy urząd gminy powinien rozliczyć fundusz sołecki? W naszym przypadku w roku 2009 kwota około 20 tysięcy złotych została rozdysponowana na doposażenie placu zabaw. Gmina zakupiła sprzęt za 9 tysięcy (w grudniu 2010 roku). Czy tak powinna wyglądać realizacja funduszu sołeckiego?

Urząd gminy ma czas na realizację budżetu do 31 grudnia roku budżetowego. Środki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego są częścią budżetu. Budżet gminy jest wykonywany w roku kalendarzowym. Czym innym jest realizacja budżetu, a czym innym sprawozdanie z jego wykonania. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wójt przedstawia radzie gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze do dnia 31 sierpnia danego roku, zaś sprawozdanie z wykonania rocznego budżetu do 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej, zaś radzie gminy do 31 maja kolejnego roku. Rada gminy rozpatruje sprawozdanie wójta do 30 czerwca.

Z powyższego wynika, że po 31 marca każdego roku możemy w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej zażądać sprawozdania z wykonania budżetu za rok miniony. W oparciu o prawo dostępu do informacji publicznej możemy już wcześniej zarządzać informacji na temat wykonania zadania w ramach funduszu soleckiego.

Mieszkańcy przygotowując wniosek o którym mowa w ustawie o funduszu sołeckim powinni dużo uwagi poświęcić na sposób w jaki został sporządzony oraz jakie dokładnie przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane, jak również w jaki sposób realizacja powinna zostać zrealizowana.

Wynika to z tego, że nawet jeśli wskażemy przedsięwzięcie do realizacji i wycenimy je na przykład na 20 tysięcy złotych, to nie znaczy, że tyle wójt musi wydać na jego realizację. Wójt działa zgodnie z zasadą gospodarności, która wymaga racjonalnego, czyli oszczędnego, wydatkowania środków budżetowych. Jeżeli dane zadanie może zostać wykonane taniej, to należy tak zrobić. Przykładowo we wniosku jest zapisany zakup karuzeli za 5 tysięcy a wójt może kupić karuzelę za 2 tysiące, to kupi tą za 2 tysiące Dlatego we wniosku warto zawrzeć dokładny opis przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane. Dzięki temu bowiem jakość jego realizacji będzie zgodna z naszymi oczekiwaniami.

W opisanym przypadku mogło być tak, że wójt doposażył plac zabaw, uznając jednocześnie, że koszt takiego doposażenia wynosi nie 20 tysięcy ale 9 tysięcy, bowiem tak wynikało z kalkulacji kosztów poszczególnych urządzeń.

Autor/ka: Darek Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *