Dokumenty Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, dotyczącymi funduszu sołeckiego

Wykaz gmin województwa opolskiego, które w 2013 roku podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2014 oraz które nie podjęły żadnej uchwały

Wykaz gmin w województwie opolskim, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2013

Wykaz gmin w województwie opolskim, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2012

Pismo RIO w Opolu z dn. 29 lipca 2011 r., sygn. NA.III.-0221-11/2011

Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje zmian wniosków w trakcie roku budżetowego, a wydatki poniesione w następstwie takiej zmiany nie są już wykonane „w ramach funduszu”, gdyż ich przeznaczenie nie wynika z wniosków sołectw, złożonych w trybie ustawy o funduszu sołeckim.

Uchwała nr 18 38 2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 25 sierpnia 2010r.

Autor/ka: Barbara Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *