Remont świetlicy w sąsiednim sołectwie?

Czy fundusze sołeckie dwóch sąsiadujących ze sobą sołectw można przeznaczyć na remont i wyposażenie jednej świetlicy dla dzieci i młodzieży? Świetlica umiejscowiona jest na terenie jednego z sołectw, a korzystać z niej będą mieszkańcy obu sołectw.

Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje możliwości łączenia środków sołectw, posługując się wszędzie pojęciem sołectwa (w liczbie pojedynczej) – zarówno kwota przyznanych środków, jak i wniosek są wiązane z jednym sołectwem. Jak wynika z praktyki, również statuty sołectw nie przewidują z reguły przepisów dotyczących łączenia zebrań wiejskich i wspólnego podejmowania decyzji przez więcej niż jedno sołectwo. Jeżeli świetlica wymaga remontu i doposażenia, to zamiast „łączenia” środków właściwe byłoby np. uchwalenie przez jedno sołectwo wykonania remontu a przez drugie zakupu wyposażenia. Wówczas wójt wykonując budżet mógłby zlecić wszystkie te przedsięwzięcia jednemu wykonawcy remontu świetlicy.

Co prawda ustawa o funduszu sołeckim zawiera w art. 4 ust. 3 zapis, iż wniosek powinien określać przedsięwzięcia przewidziane do realizacji „na obszarze sołectwa”, aczkolwiek wymóg ten należy uznać za co najmniej kontrowersyjny. Po pierwsze nie znajduje on potwierdzenia w wymaganych cechach przedsięwzięcia zawartych w art. 1 ust. 3 tej ustawy. Artykuł 1 ust. 3 stanowi natomiast, że przedsięwzięcie musi służyć jedynie poprawie warunków życia mieszkańców. Również uzasadnienie do projektu ustawy nie wskazuje, aby realizacji przedsięwzięcia miała być kategorycznie związana z terenem danego sołectwa. Z uzasadnienia wynika natomiast nacisk na czynnik „podmiotowy” – realizowane przedsięwzięcie ma być istotne dla danej społeczności.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *