Fundusze sołeckie na targach doradztwa rolniczego w Siedlcach

11-12 września w Siedlcach odbyły się Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, impreza wystawienniczo-targowa.

W czasie trwania wystawy zespół www.funduszesoleckie.pl oraz Zenon Michajłowski, członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z Rudna w województwie lubuskim udzielali porad dotyczących funduszu sołeckiego.

targi w siedlcach

Większość pytań dotyczyła przeznaczenia funduszu sołeckiego. Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż wiele osób – mieszkających i pracujących na wsi w ogóle nie jest świadomych faktu istnienia funduszu sołeckiego bądź sytuacji w tej kwestii na terenie własnej gminy. Nasuwa to pytania o promocję funduszu sołeckiego, dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat tego mechanizmu mieszkańcom sołectw przez powołane do tego instytucje, w tym urzędy gmin.

targi w siedlcach

Pytania uczestników imprezy dotyczyły także kwestii związanych ze statutami sołectw: czasu w którym należy powiadomić o zebraniu wiejskim, sytuacji w której sami mieszkańcy chcą zwołać zebranie oraz tego czy jest możliwość spotkania się jeszcze przed zebraniem wiejskim, aby przedyskutować propozycje i opracować wstępne kosztorysy zadań z funduszu sołeckiego. Tą ostatnią możliwość polecamy. Spotkanie się wcześniej, nawet na krótko, pozwala przedyskutować pomysły, które później składa się we wnioskach poddawanych pod głosowanie. Czas między nieformalnym spotkaniem mieszkańców a zebraniem wiejskim można wykorzystać na uzyskanie porady, czy na dany cel można przeznaczyć  środki z funduszu sołeckiego.

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *