Zmiany w funduszu sołeckim w opinii MSWiA

   Wiele osób podnosi sprawę możliwości wprowadzania zmian w raz uchwalonym wniosku do funduszu sołeckiego. Zapisy obowiązującej ustawy o funduszu sołeckim nie wszystkim wydają się jednoznaczne, pojawiają się w tej kwestii różne interpretacje, w tym także poszczególnych regionalnych izb obrachunkowych.

   W czerwcu 2010 roku, interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie złożył poseł Henryk Siedlaczek. W swoim zapytaniu poseł podkreślił, że trudno jest przewidzieć dokładną kwotę wydatków, które zostaną poniesione na wiele miesięcy przed faktyczną realizacją zadania. W związku z tym proponuje, żeby wprowadzić do ustawy możliwość zmiany wniosku po 30 września każdego roku. Poseł zadał również pytanie co ma zrobić sołtys, kiedy wydatek niespodziewanie wynosi więcej lub mniej niż planowano.

    W odpowiedzi na tę interpelację MSWiA podkreśla trzy warunki, które powinien spełnić wniosek do funduszu sołeckiego, aby być poprawny (realizacja zadań własnych gminy, poprawa warunków życia mieszkańców, zgodnośc ze strategią rozwoju gminy). Jeśli chodzi o zmiany w raz uchwalonym wniosku, zaznaczono, że sołectwa nie mając osobowości prawnej, nie mogą faktycznie dysponować pieniędzmi z funduszu – to wójt, lub burmistrz ma wyłączne prawo do zainicjowania zmiany w gminnym budżecie, którego częścią jest fundusz sołecki.

    Równocześnie, kończąc swoją odpowiedź, MSWiA przypomina, że zmiany we wniosku do funduszu (również te zainicjowane przez wójta/burmistrza), odbywają się poza procedurą określoną w ustawie o funduszu sołeckim i w związku z tym środki te mogą stracić charakter funduszu sołeckiego.

    Ze swojej strony przypominamy, że jeśli środki stracą charakter funduszu sołeckiego, nadal można je wydać na określony projekt – jedyną stratą będzie 10, 20 lub 30 % zwrot ze Skarbu Państwa, który zapewnia ustawa. Zawsze warto zastanowić się które rozwiązanie jest bardziej opłacalne dla mieszkańców, sołectwa i dla gminy.

Interpelacja posła Henryka Siedlaczaka

Odpowiedź MSWiA

 

Autor/ka: Barbara Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *