Nowe materiały w dziale Multimedia

Prezentacje, komentarze, wystąpienia dotyczące funduszu sołeckiego i spraw ważnych dla wiejskich społeczności autorstwa Hanny Podedwornej, Ryszarda Kamińskiego, Piotra Bębenka oraz Dariusza Kraszewskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami w dziale Multimedia strony www.funduszesoleckie.pl.

Profesor Hanna Podedworna opisuje wyzwania związane z funduszem sołeckim z perspektywy społecznej. Przedstawia zmiany mające miejsce na polskiej wsi, zachodzące w wiejskich społecznościach. Poddaje propozycje, jak mobilizować mieszkańców różnych wiejskich społeczności do wspólnego działania. Mówi m.in. o tych społecznościach, gdzie mieszkańcy już teraz są aktywni, ale także o tych, które są słabe czy wręcz w kryzysie.

Dr Ryszard Kamiński komentuje wystąpienia uczestników seminarium „Jak realizować fundusz sołecki”. Skupia się na kwestii funkcji sołtysa – z jakimi wyzwaniami sołtys musi się mierzyć, czego oczekują od niego mieszkańcy wsi, jakie ma możliwości działania. Ryszard Kamiński mówi również o wartości fundusz sołeckiego – jako potencjalnego narzędzia gromadzenia ludzi wokół sprawy ważnej dla wsi oraz na temacie dobrego poprowadzenia zebrania wiejskiego.

Nie dlatego że 10 tys. złotych zbawi wieś, fundusz sołecki stanowi szansę – mówi dr Kamiński – ale dlatego, że decydowanie o owych pieniądzach może zgromadzić ludzi wokół jakiejś sprawy. Więcej informacji na związanych z kwestią zebrania wiejskiego znajdą Państwo na naszych stronach w nadchodzących miesiącach oraz w sierpniowym numerze „Gazety Sołeckiej”.

W kolejnym komentarzu Ryszard Kamiński zwraca uwagę na problem zróżnicowania rozwoju i zasobności gmin wiejskich – na następujące ich rozwarstwienie. Podkreśla, iż należy położyć nacisk na rozwój obszarów biednych, jako jeden z wielu wykorzystując mechanizm funduszu soleckiego, tak aby „ludzie nie zagłosowali nogami” i nie opuścili obszarów mniej zamożnych. Spostrzeżenia w ostatnim komentarzu Ryszarda Kamińskiego poświęcone są przede wszystkim tematowi lokalności. „Ludzie mają potrzebę w miejscu w którym żyją, aby organizować sobie to życie” dodaje dr Kamiński. „Czy mieszka w miejscowości sto osób czy pół tysiąca, to potrzeby są często zbliżone.”

Nie ma jednej odpowiedzi jak właściwie gospodarować funduszem sołeckim. „Właściwie to jest tak, jak chcą mieszkańcy, a nie tak ja życzy sobie urząd gminy” – zwraca uwagę dr Kamiński, podkreślając rolę mieszkańców – w tym ich uczestnictwo w dobrze zorganizowanym zebraniu wiejskim.

Piotr Bębenek przedstawia doświadczenie województwa opolskiego, w którym fundusz sołecki funkcjonuje wśród innych programów – ale to właśnie w funduszu sołeckim kluczową rolę przejmują mieszkańcy wsi. Doświadczenie wsi opolszczyzny wskazuje, że praca sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców jest procesem obliczonym na lata. Wiele wysiłku lecz i satysfakcji związane jest z zaangażowaniem mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego.

Dariusz Kraszewski w trakcie wystąpienia w Senacie RP zwrócił uwagę na sytuację po roku funkcjonowania ustawy o funduszu sołeckim.

W załączniku znajdą Państwo prezentację Piotra Bębenka. Polecamy lekturze artykuł o seminarium „Jak realizować fundusz sołecki” zamieszczony w lipcowym numerze „Gazety Sołeckiej” (7/2010).

Informacje o autorach:

Profesor Hanna Podedworna wykłada w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest autorką wielu publikacji poświęconym problemom wsi, m.in. „Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce” (Scholar 2008). Podkreśla kluczową rolę mieszkańców – ich uczestniczenia w procesie decydowania o rozwoju wsi.                                            

Doktor Ryszard Kamiński jest pracownikiem Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN, posiada również bogate doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów realizowanych na wsi. Jest autorem m.in. publikacji „Jak wydać nasze pieniądze – poradnik funduszu sołeckiego”, wydanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Sam jest także rolnikiem.

Piotr Bębenek od 1997 r. jest moderatorem w programie „Odnowa wsi”, posiada również bogate doświadczenie w pracy poświęconej rozwojowi obszarów wiejskich województwa opolskiego.

Dariusz Kraszewski jest ekspertem Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Mieszka w Stanisławowie.

POBIERZ PLIK: Prezentacja Piotra Bębenka

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *