Stanowisko KRRIO dotyczące propozycji zmiany ustawy o funduszu sołeckim

„Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku” przedłożone Sejmowi i Senatowi RP przez Krajową Radę RIO zawiera stanowisko KRRIO, dotyczące propozycji zmiany ustawy o funduszu sołeckim.

„Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku” przedłożone Sejmowi i Senatowi RP przez Krajową Radę RIO zawiera stanowisko KRRIO, dotyczące propozycji zmiany ustawy o funduszu sołeckim.

KRRIO zwraca uwagę na szczegółowość „trybu zgłaszania przez sołectwo wniosków o środki z funduszu sołeckiego.”

Zdaniem KRRIO „brak jest natomiast postanowień regulujących sposób wprowadzenia zmian w tych wnioskach przed ujęciem ich w budżecie, a także zasad dokonywania zmian budżetu w trakcie roku budżetowego w części określającej wydatki funduszu sołeckiego. Pominięcie w ustawie tych zagadnień jest często interpretowane jako brak podstaw do dokonywania jakichkolwiek zmian zarówno we wnioskach sołectw, jak i w budżecie.”

W załączniku umieszczonym niżej znajdą Państwo tekst stanowiska KRRIO, zawierający propozycje KRRIO zmian ustawy o funduszu sołeckim.

Pełny tekst sprawozdania KRRIO do pobrania znajduje się tutaj – stanowisko, dotyczące zmian ustawy o funduszu sołeckim prezentowane jest na stronie 94 dokumentu.

Informacja na temat stanowiska KRRIO znajduje się również na stronach Serwisu Samorządowego PAP.

POBIERZ PLIK: Stanowisko KRRIO dotyczące propozycji zmiany ustawy o funduszu sołeckim

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *