Rozliczanie kosztów pracy pracowników urzędu w ramach funduszu sołeckiego

Jeśli wpiszemy do wniosku koszt robocizny np. 2000 zł, a praca zostanie wykonana przez pracownika Urzędu Gminy w godzinach pracy i w ramach obowiązków służbowych, to czy ta kwota może stać się częścią pensji danego pracownika oraz czy można wobec tego wpisać ją jako wydatek poniesiony w ramach funduszu i wystąpić o zwrot do budżetu państwa?

Mając na uwadze zakres wątpliwości, jaki powoduje analiza pojęcia „wydatki wykonane w ramach funduszu” i dość dotkliwe konsekwencje dla gminy w przypadku nieprawidłowej jego oceny, wpisanie tego typu wydatku jako wykonanego w ramach funduszu sołeckiego nie jest działaniem godnym polecenia.

Jeśli wpiszemy do wniosku koszt robocizny np. 2000 zł a praca zostanie wykonana przez pracownika Urzędu Gminy w godzinach pracy i w ramach obowiązków służbowych, to czy ta kwota może stać się częścią pensji danego pracownika oraz czy można wobec tego wpisać ją jako wydatek poniesiony w ramach funduszu i wystąpić o zwrot do budżetu państwa?

Mając na uwadze zakres wątpliwości, jaki powoduje analiza pojęcia „wydatki wykonane w ramach funduszu” i dość dotkliwe konsekwencje dla gminy w przypadku nieprawidłowej jego oceny, wpisanie tego typu wydatku jako wykonanego w ramach funduszu sołeckiego nie jest działaniem godnym polecenia.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że wydatek na wynagrodzenie pracownika Urzędu wykonującego przedsięwzięcie sołectwa i tak zostałby poniesiony z budżetu – niezależnie od tego, czy ten pracownik w ramach zakresu swoich obowiązków zajmowałby się w godzinach pracy realizacją przedsięwzięcia czy czymś innym. Do wydatków wykonanych w ramach funduszu nie można stosować takiej samej zasady jak przy wycenie wartości środków trwałych wykonanych przez własnych pracowników, gdzie koszt robocizny (jako jeden z kosztów inwestycji) ustalany jest w oparciu o zaliczenie kosztów ich wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości do kosztów inwestycyjnych.

Cechy wydatku wykonanego w ramach funduszu można byłoby natomiast przypisywać wynagrodzeniu pracownika zatrudnionego tylko w celu wykonania przedsięwzięcia. Podobnie można byłoby uzasadniać, jako wydatek wykonany w ramach funduszu sołeckiego, kwotę dodatku specjalnego przyznanego pracownikowi na czas realizacji przedsięwzięcia. Wykonywanie przedsięwzięcia musiałoby jednak skutkować okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych lub powierzeniem dodatkowych zadań – w stosunku do obowiązującego „normalnie” zakresu jego obowiązków.

Tylko wtedy zaistnieje przesłanka do przyznania dodatku specjalnego zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Na pewno będzie on przyznany niewłaściwie, jeżeli z zakresu czynności pracownika da się wywieść, że zlecenie realizacji przedsięwzięcia już się w nim mieściło.

Reasumując, mimo możliwości teoretycznego uzasadniania niektórych wydatków na wynagrodzenia pracowników do wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, należy raczej zaniechać tego typu działań. Wynika to przede wszystkim z ogromu problemów dotyczących pojęcia wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego i związanego z tym ryzyka rozliczania wszelkich „dziwnych” wydatków.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *