Czy w budżecie państwa na 2013 r. zostały ujęte pieniądze na zwrot dla gmin?

Czy i gdzie w budżecie państwa na 2013 rok znajdują się pieniądze dla gmin na zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2012 roku?

Pytanie:

Czy i gdzie w budżecie państwa na 2013 rok znajdują się pieniądze dla gmin na zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2012 roku?

Odpowiedź:

W 2012 roku gminy wykonują przedsięwzięcia zaplanowane przez mieszkańców sołectw w 2011 roku. Do 31 maja 2013 roku gminy składają do właściwych wojewodów wnioski o zwrot części wydatków. Przekazanie zwrotu części wydatków do gmin nastąpi do 31 sierpnia 2013 roku. Pieniądze na ten cel planowane są rokrocznie w budżecie państwa. Środki na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego, poniesionych przez gminy w 2012 r. zostały zarezerwowane w budżecie państwa na 2013 rok.

Projekt budżetu państwa na 2013 rok wraz z załącznikami, przyjęty przez Radę Ministrów 27 września 2012 r., znajduje się tutaj.
 
W projekcie budżetu państwa na 2013 rok pieniądze przewidziane na zwrot części wydatków poniesionych przez gminy z funduszu sołeckiego w 2012 roku, znajdują się w części 83 Rezerwy celowe, w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pod pozycją 51.

Rezerwa celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. wynosi 62 miliony złotych.

Budżet państwa na 2013 r._Rezerwa celowa_Fundusz sołecki_budżet obywatelski

                                                                                                       […]

Budżet państwa na 2013 r._Rezerwa celowa_Fundusz sołecki_budżet obywatelski_2

 

Załącznik nr 2 do projektu Ustawy budżetowej na 2013 rok, z którego pochodzą powyższe fragmenty tabeli, znajduje się tutaj.

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *