Gminy uczą się od siebie

Przedstawiamy mapę wykonania funduszu w 2010 r.

Gminy uczą się od siebie

Na postawie danych zebranych w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich monitoringu funduszu sołeckiego, przedstawiamy mapę wykonania funduszu w 2010 r. Mapa obejmuje zestawienie gmin, które w 2009 r. wyodrębniły fundusz sołecki, w 2010 r. wykonały przedsięwzięcia i w 2011 r. złożyły wnioski o zwrot części wydatków.

Fundusz sołecki

Zdaniem autorki mapy Natalii Szajewskiej gminy, które wyodrębniły fundusz sołecki na 2010 r. tworzą skupiska, prawie każda gmina z funduszem posiada sąsiada, który też wyodrębnił fundusz. Zjawisko to można zaobserwować zarówno wewnątrz poszczególnych województw jak i na ich granicach, szczególnie na granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego oraz wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Może to świadczyć o tym, że gminy uczą się od siebie nawzajem i zarażają ideą funduszu sołeckiego.

W skali kraju występują również obszary, w których fundusz sołecki nie jest wyodrębniany. Są to np. południowo-wschodnia część województwa podlaskiego, południowa część województwa mazowieckiego, północna część województw łódzkiego i małopolskiego. Występują również różnice regionalne związane z występowaniem jednostek pomocniczych – sołectw. Np. w województwie śląskim wiele gmin miejskich nie posiada sołectw, czyli nie jest uprawnionych do wyodrębniania funduszu.

Mapa w dużej rozdzielczości do pobrania jest tutaj.

Metodologia zbierania danych

Prezentowana przez SLLGO mapa powstała w oparciu o dane zgromadzone na podstawie prawa do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji, ustawa o dostępie do informacji publicznej), w czerwcu i lipcu 2011 r. Dokumenty źródłowe, czyli wykazy gmin, które wnioskowały do budżetu państwa o zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego, zostały przesłane do Stowarzyszenia przez Wojewodów. Udostępniliśmy je w formie tabelarycznej tutaj.

Kwota zwrotu z budżetu państwa części wydatków z funduszu sołeckiego, wykonanych przez gminy w 2010 r. została zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i ostatecznie wyniosła 43 823 818 zł.

W przypadku Wojewody Pomorskiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało decyzję podkreślającą jawność i dostępność danych publicznych. Stanowisko MSWiA zostało wyrażone w piśmie dostępnym tutaj. Wojewoda udostępnił SLLGO żądane informacje.

Informacje o funduszu sołeckim w sołectwie i gminie dla każdego

W czerwcu 2012 r. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich udostępni wszystkim zainteresowanym, przez stronę funduszesoleckie.pl, otwarty, bezpłatny dostęp do dokumentów gromadzonych w ramach monitoringu funduszu sołeckiego. Każdy, w jednym miejscu będzie mógł się zapoznać m.in. z uchwałami rad gmin, protokołami z sesji rad gmin, które powinny odzwierciedlać dyskusję nad przyczynami wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

Dostępne będą również takie dokumenty jak m.in. wnioski sołectw o fundusz sołecki, protokoły z zebrań wiejskich, faktury i rachunki potwierdzające wydatkowanie pieniędzy z funduszu sołeckiego czy informacje ile pieniędzy uzyskała gmina z budżetu państwa ze zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego.

Informacje o gminie, powiecie, województwie dla każdego

Z różnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania gmin można zapoznać się również na stronach:

Fundacji ePaństwo

Moja Polis

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *