Kto i kiedy przekazuje organom nadzoru uchwałę o funduszu?

W jakim terminie uchwała w sprawie wyodrębnienia/ niewyodrębnienia funduszu sołeckiego powinna być przekazana organowi nadzoru i przez kogo?

Wszystkie uchwały rady gminy powinny być przekazane właściwemu organowi nadzoru (wojewodzie lub regionalnej izbie obrachunkowej) w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Obowiązek ich terminowego przekazania spoczywa na wójcie (burmistrzu) i wynika z postanowień art. 90 ustawy o samorządzie gminnym.

Autor/ka: Rafał Tryzkozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *