Stanowisko KRRIO w sprawie funduszu sołeckiego w PROW

Mimo opinii KRRIO, która skłaniałaby się ku stanowisku, pozwalającemu na przeznaczanie środków funduszu sołeckiego na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW, Ministerstwo Rolnictwa nadal nie zajmuje stanowiska w sprawie.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO) w piśmie z 3 października 2014 r. (znak KRRIO-0718/II/59/2014) skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawiła stanowisko przychylne wykorzystaniu funduszu sołeckiego jako wkładu własnego do projektów PROW.

Jednak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal zwleka z zajęciem stanowiska w sprawie, mimo tego iż 11 sierpnia 2014 r. MRiRW uzależnił rozpatrzenie sprawy od… otrzymania opinii KRRIO. Zwłoka Ministerstwa Rolnictwa wydaje się niezrozumiała tym bardziej, iż samo Ministerstwo wyznaczyło termin załatwienia sprawy wykorzystania funduszu sołeckiego jako wkładu własnego do projektów PROW na 14 września 2014 r. Po blisko dwóch miesiącach od otrzymania pisma z KRRIO w Ministerstwie nic się nie dzieje.

Pismo KRRIO-0718/II/59/2014 z 3 października 2014 r. dostępne jest po kliknięciu obrazka niżej oraz TUTAJ.

KRRIO

Przewodnicząca KRRIO podniosła w piśmie do Ministerstwa Rolnictwa, że regionalne izby obrachunkowe nie tylko nie powinny, ale też nie mogą interpretować przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodnicząca zwróciła również uwagę na niewłaściwą interpretację przepisów prawa przez Ministerstwo:

Jedyną podstawę prawną określającą na co można przeznaczyć środki funduszu stanowi art. 2 ust. 6 ustawy [o funduszu sołeckim]. Nieprawidłowo więc charakteryzuje się środki funduszu sołeckiegoi z punktu widzenia dochodów, wyciągając z tego nietrafny wniosek, że brak wskazania w ustawie o dochodach jst częściowej refundacji środków funduszu sołeckiego jako dochodów własnych, uniemożliwia przeznaczenie środków funduszu na wkład własny do projektu realizowanego w ramach PROW.

[…] Cele, na które może zostać przeznaczona pomoc finansowa w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej i rozwijanie jej aktywności) sa jak najbardziej zbieżne z ideą funkcjonowania funduszu sołeckiego, w związku z czym racjonalna wydaje się zasada łączenia tych środków w celu realizacji projektu istotnego z punktu widzenia mieszkańców sołectwa.

W podsumowaniu KRRIO stwierdza, że Rada skłaniałaby się ku stanowisku, pozwalającemu na przeznaczanie środków funduszu sołeckiego na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW.


Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *