Wyrok Sądu Najwyższego a finanse mojego sołectwa

Zainspirowany wyrokiem Sądu Najwyższego mieszkaniec Nowej Wsi złożył wniosek z art. 241 KPA i poprawił przejrzystość gminnych finansów.

Wyrok Sądu Najwyższego

8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. akt I CSK 190/12) w sprawie istotnej dla przejrzystości finansów publicznych. Sąd Najwyższy zobowiązał prezydent Warszawy do udostępniania informacji publicznych związanych z wykonywaniem usług na rzecz miasta. Proces dojścia do informacji publicznej rozpoczął radny Warszawy pismem dostępnym tutaj.

W tej sprawie SLLGO wystosowało do Sądu Najwyższego opinię przyjaciela sądu dostępną tutaj.

Sędzia Krzysztof Pietrzykowski w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że dla jawności życia publicznego liczy się nie tylko informacja, ile pieniędzy otrzymują poszczególne osoby wykonujące pracę dla podmiotu publicznego, ale też kto tą pracę wykonuje.

W efekcie prezydent Warszawy udostępnia na bieżąco, w specjalnej zakładce Biuletynu Informacjii Publicznej informacje dotyczące zawieranych przez miasto umów ze wskazeniem imienia i nazwiska każdej osoby, która zawiera umowy z samorządem. Z rejestrem umów, przeszukiwalnym według dzielnic, biur jednostek organizacyjnych i prawnych miasta stołecznego Warszawy, można zapoznać sie tutaj, a przykładowo dla dzielnicy Białołęka (w której do 2010 roku funkcjonowały 3 sołectwa!) po kliknięciu poniższego obrazka. Niezaleznie od prowadzonego rejestru każdy w drodze wniosku o informację publiczną ma prawo zapoznać się z dokumentami potwierdzającymi publiczne wydatki.

 

Rejestr umów - Warszawa - Białołęka - Fragment biuletynu informacji publicznej miasta stołecznego Warszawy

 

Czy taki rejestr może funkcjonować w mojej gminie? Tak!

3 stycznia 2013 r. mieszkaniec sołectwa Nowa Wieś w gminie Kęty, sympatyk naszego stowarzyszenia zainspirowany m.in. wyrokiem Sądu Najwyższego oraz ugruntowanym orzecznictem sądów administracyjnych, dotyczącym jawności finansów publicznych, złożył wniosek

o utworzenie i prowadzenie przez Urząd Gminy Kęty rejestru umów zawieranych przez Gminę Kęty oraz jednostki gminne, który to rejestr zostałby udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty oraz na stronie serwisowej UG Kęty.

Wniosek dostępny jest tutaj oraz po kliknięciu poniższego obrazka:

Pismo Nowa Wieś w Gminie Kęty do UG Kęty

4 lutego 2013 r. burmistrz gminy Kęty pismem o sygn. OS.152.2.2013 poinformował wnioskującego, iż

uważając Państwa wniosek za słuszny i celowy podjęliśmy działania w celu wprowadzenia w najbliższym czasie proponowanego przez Państwo rozwiązania.

Odpowiedź urzędu dostępna jest tutaj oraz po kliknięciu poniższego obrazka:

UG Kęty do Nowa Wieś w Gminie Kęty

Przypominamy, że każdy może złożyć taki wniosek jak mieszkaniec sołectwa Nowa Wieś w gminie Kęty, w dowolnej gminie. O wniosku z art. 241 KPA pisaliśmy tutaj. Portal Nowa Wieś w gminie Kęty dostępny jest tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *