Udało się! Budżet obywatelski wchodzi do miast!

Łodzianie będą decydować o części budżetu swojego miasta!

Budżet obywatelski w Łodzi

Prawdopodobnie już w 2013 roku mieszkanki i mieszkańcy Łodzi będą mogli decydować o części budżetu swojego miasta na zasadach budżetu obywatelskiego – czyli podobnie do funduszu sołeckiego. Budżet obywatelski (partycypacyjny) to demokratyczny proces podejmowania decyzji o przeznaczeniu pieniędzy z budżetu gminy, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec danej jednostki samorządu.

16 maja 2012 r. łódzcy radni podjęli uchwałę o podjęciu działań służących opracowaniu takiej procedury dla Łodzi.

Uchwała Rady Miasta

Rada Miejska w Łodzi wraz z Prezydentem Miasta Łodzi […] postanawia podjąć działania dotyczące wprowadzenia procedur i zasad realizacji tzw. Budżetu obywatelskiego. Zasady te będą określać m.in. wysokość środków przewidzianych w budżecie Miasta do rozdysponowania na zadania wybrane przez mieszkańców; kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty; procedury zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców zadań do realizacji; harmonogram tzw. Budżetu obywatelskiego i sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei tzw. Budżetu obywatelskiego.

W drodze uchwały radni zdecydowali również o powołaniu Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego. Zespół opracuje zasady do 31 października 2012 r. tak, aby mieszkańcy Łodzi mogli w 2013 roku mogli podjąć pierwsze decyzje, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego. Drugim miastem w kraju, w którym będzie wprowadzony budżet obywatelski jest Sopot.

Materiały źródłowe

Z uchwałą przyjętą przez Radę Miasta Łodzi 16 maja 2012 r. można zapoznać się tutaj.

Artykuł prasowy Miasto podzieli się władzą z łodzianami. Będzie budżet obywatelski znajduje się tutaj.

Publikacje o budżecie obywatelskim autorstwa członków SLLGO Dariusza Kraszewskiego oraz Łukasza Prykowskiego (Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowym) można przeczytać tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *